Skip to main content

Mozgová kapacita

Odborníci odhadujú, že využívame len 3 až 5 percent mozgovej kapacity. Albert Einstein vraj využíval 10 %.

Synapsia je miesto, kde sa nervové bunky vzájomne spájajú. Učenie sa definuje ako tvorba nových synapsií. Ich úbytok v netrénovanom alebo starnúcom mozgu zhoršuje pamäť. Môžme konštatovať, že aj užívanie alkoholu a fajčenie cigariet im tiež neprospieva. Vhodná stimulácia, pamäť a schopnosti nervových buniek uchováva a obnovuje. Na podporu aktivácie nervových buniek môžme odporučiť užívanie molekulárneho vodíka. Molekulárny vodík je najmenšia známa molekula, ktorá má schopnosť preniknúť cez najmenšie časti organizmu. Likviduje voľné radikály tým, že ich premieňa na vodu a nezanecháva pritom metabolický odpad.

Je pre nás celková mozgová kapacita nedosiahnuteľná, alebo je možné pootvoriť dvierka do tejto neprebádanej končiny? Ako vhodne stimulovať mozog a dosiahnuť nielen vyššiu kapacitu, ale aj schopnosť lepšie si pamätať?

Je to svet psychowalkmanov, biofeedbacku a iných neurotechnológií.

Neurotechnológie sú zoskupením rôznych techník, ktorých cieľom je zdokonalenie činnosti a výkonnosti ľudského mozgu. Sú založené hlavne na praktickom využití najnovších vedeckých poznatkov a technológií, ale aj na poznatkoch starobylých duchovných učení.

Využívanie kapacity

V priemere využívame menej ako 10 % mozgovej kapacity. Je to zjavným prejavom veľkej neefektívnosti jeho funkčnosti (spracovania informácií). Prejavuje sa to prakticky skoro u celej ľudskej populácie. Všetci, ktorí sú s týmto stavom vlastného mozgu nespokojní a majú dojem, že ich fungovanie v živote je brzdené, je užitočné zamyslieť sa nad možnosťou, ako efektivitu a fungovanie svojho mozgu postupne zlepšovať. Je to vhodné napríklad pri nedostatočnej schopnosti koncentrácie, ako aj zlým zvládaním kritických situácií. zlepšovanie kapacity mozgu tiež môže osloviť ľudí, ktorí trpia neschopnosťou relaxácie.

Jednou zo sľubných alternatív sú neurotechnológie, ktoré vychádzajú zo spoločného presvedčenia o tom, že schopnosť regulovať stavy nášho vedomia (t.j. vedome ich dosahovať, resp. meniť a dolaďovať) je základným kľúčom k postupnému zlepšovaniu efektívnosti práce mozgu. Jeho činnosť sa tradične spája so stavmi vedomia, ktoré v hrubých rysoch korelujú s dominantnými frekvenciami a sú obsiahnuté v signále elektrickej činnosti mozgu (EEG). Takáto tzv. spektrálna informácia EEG nám umožňuje spoľahlivo rozlíšiť štyri základné stavy vedomia: Beta, Alfa, Theta, Delta

Neurotechnológie, ako sú napríklad psychowalkmany a rôzne biofeedback prístroje, umožňujú efektívne trénovanie schopnosti dosahovať rôzne špecifické stavy vedomia, ktoré sú potrebné pre zlepšenie funkčnosti mozgu.

Regulácia stavov vedomia je u spomínaných neurotechnológií dosahovaná vďaka tzv. audio-vizuálnej stimulácii (AVS). Táto je obyčajne realizovaná pomocou jednoduchších periodických optických stimulov, privádzaných na LED diódy okuliarov a súčasnou prepracovanou zvukovou stimuláciou, tiež periodického charakteru. Cez stereo slúchadlá dochádza v mozgu daného človeka k tzv. „efektu strhávania rytmov“. Pri mnohých zámeroch už samotné „prepnutie“ do iného stavu mozgu je žiadaným a konečným cieľom (relaxovanie, zaspanie, dodanie energie).

Pri zložitejších cieľoch je niekedy užitočné využiť dosiahnuté stavy vedomia (napr. alfa a théta) k určitým zámerom pomocou vedomého „programovania mysle“ prostredníctvom slovných inštrukcií, alebo obrazov. Toto programovanie sa najčastejšie používa pri výučbe jazykov v hladine alfa. Jazykové kurzy pomocou týchto neurotechnológií otvorila v tomto roku aj firma ALT v Martine. O spôsobe výučby a ďalších možnostiach využitia neurotechnológií sa zmienime ešte v nasledujúcom článku.