Skip to main content

Fajčím už dvanásť rokov a skúšal som rôzne spôsoby ako prestať. Teraz som počul o nejakých ihličkách do ucha, mal by som to vyskúšať ?

 

Hovorí sa, že fajčenie nie je zlozvyk, ale jedná sa o závislosť. Spôsobuje závažné ochorenia a okrem toho je aj návykové. Existujú  rôzne metódy riešenia tejto závislosti – biorezonancia, akupunktúra, náplaste, žuvačky… Metóde, na ktorú ste sa pýtali sa hovorí auriculoterapia  a s veľkou obľubou sa používa pri návykových chorobách. Čo sa týka fajčenia má výsledky s úspešnosťou až 85 %.

Ucho

pracuje na princípe nervových zakončení na uchu.  Tieto stimulujeme masážou alebo ihlou. Impulzy, ktoré stimulovaním vzniknú, ovplyvňujú priamo centrálny nervový systém. Za hlavné faktory vzniku závislosti a jej udržovanie môžu tieto faktory – drogová závislosť, somatická a psychická porucha osobnosti, vplyv prostredia a vlastné podnety. Výber bodov, ktoré sa napichnú ihlou je závislý na tom, ktorý z týchto faktorov prevláda.

V každom prípade sa kladie dôraz na vnútornú agresivitu. Usudzuje sa, že jedlo, fajčenie alebo iný návyk, je vo väčšine prípadov výrazom kompenzačnej agresivity neuspokojeného človeka. Väčšinou ide o niekoho, kto sa nemôže dostatočne prejaviť v živote intímnom, rodinnom, spoločenskom, či v zamestnaní. Ďalší dôvod prečo sa sústredí na agresivitu a psychiku, je sekundárna agresivita vznikajúca po odobratí drogy či jedla, teda závislosti.

Najčastejšie používanej kombinácii bodov sa hovorí Malá delta. Zahŕňa bod zavráti, bod agresivity, bod podporujúci vôľu a bod modifikujúci chuť na tabak. Túto kombináciu s obľubou používam aj ja. Výhodou je bezpečnosť, bez akýchkoľvek vedľajších prejavov. Táto kombinácia mala úspech dokonca aj u fajčiarov, ktorý s fajčením nechceli prestať.

Ihličky sa aplikujú na ucho na dva až štyri týždne. Prvé reakcie na ihly sa objavujú už za niekoľko hodín po vpichu. Vzhľadom na finančnú nenáročnosť a úspech tejto metódy, bude pre vás prinajmenšom zaujímavé túto metódu vyskúšať. Veľa pevnej vôle vám prajem pri zvládaní tohto návyku.

Fajčenie

môže byť problém aj pri niektorých druhoch alternatívnej medicíny napr. v Hirudoterapii – pri aplikácií pijavíc lekárskych. Pijavica lekárska je háklivá na pach pokožky a na takúto pokožku sa neprisaje. Rovnako jej vadia aj aromatické krémy a sprchové šampóny.