Skip to main content

Čo môžeme urobiť proti osteoporóze ?

 

Osteoporóza je pomaly rozvíjajúce sa ochorenie, ktoré končí zlomeninami v absurdných situáciách. Pri tomto ochorení bývajú najčastejšie postihnuté časti tela ako napr. stavce chrbtice, zápästie, panvové kosti, rebrá a nakoniec ramenná a stehenná kosť. Najviac závažná zlomenina je zlomenina panvovej kosti. Výška úmrtnosti pri tomto stave – zlomenine je až 50 %.

Prečo dochádza k osteoporóze ?

V určitom momente života dôjde k narušeniu rovnováhy medzi tvorbou a deštrukciou kosti, výsledkom je osteoporóza. Kosti strácajú svoju hutnosť, nakoľko organizmus už nie je schopný sa obnovovať dostačujúcou rýchlosťou. To neznamená, že dochádza len k odvápneniu kostí, ale k strate kostnej hmoty ako celku. Ide o pomalý chronický proces, ktorý môže byť urýchlený niektorými okolnosťami. Určitý stupeň úbytku je prijateľný v procese starnutia človeka. Kosti postihnuté touto poruchou sa stenčujú a slabnú. Toto ochorenie sa vyskytuje najmä vo vyššom veku, ale bývajú postihnutý týmto problémom aj muži a mladší ľudia. Štatisticky 15% žien nad 45 rokov a 5 % mužov. Po dovŕšení 65 rokov života sa tento rozdiel stráca. Osteoporóza sa začína už v dospelosti a podstatný dopad sa objaví hlavne v starobe.

Existujú dva základne faktory, ktoré prispievajú k vzniku osteoporózy.

  1. Neovplyvniteľné: vek, genetická dedičnosť, pohlavie a rasa.
  2. Ovplyvniteľné faktory: Klimaktérium – dôvodom je strata estrogénov, sedavé zamestnanie – pri cvičení a námahe sa podporuje tvorba kostného tkaniva, nedostatok vápnika a vitamínu D – je to dôležité pre zachovanie kostnej rovnováhy, fajčenie – nikotín urýchľuje deštrukciu kosti a znižuje koncentráciu estrogénov, alkohol – zabraňuje kostiam absorbovať potrebné látky na obnovu, niektoré lieky – hlavne hormonálne lieky, ochorenia pečene, čriev a diabetes.

Osteoporóza a jej príznaky

Aj keď táto choroba prichádza nepozorovane, často sa môže objaviť séria príznakov. Tieto príznaky nám môžu pomôcť odhaliť, že sa niečo v našom organizme deje. Patria medzi ne napríklad: zmenšenie telesnej hmotnosti, vychýlenie chrbtice (spojené so vznikom hrbu), zjavení sa šikmých kožných rias na chrbte následkom zníženia stavcov. Môžu sa vyskytnúť občasné bolesti chrbta, väčšinou len nepresne lokalizované pacientom, ktoré sú väčšinou sprevádzané kŕčovitým sťahom svalstva.

Osteoporóza – liečba

Cieľom liečby osteoporózy je v čo najväčšej miere oddialiť kostné straty, a tým zabrániť vzniku zlomenín. Nejde o vyliečiteľné ochorenie, môžeme však pozastaviť – zmierniť jeho postup. Používame dva typy liečby :

  1. preventívnu – nefarmakologickú liečbu: kedy už od mladosti podporujeme návyky, ktoré vedú k spevneniu kostnej hmoty. Prostredníctvom telesného cvičenia, masáži, infrasauny a prívodu vápnika v strave. Snažíme sa vyhýbať sa fajčeniu a požívaniu alkoholu a tiež sa snažíme predchádzať vzniku zlomenín výchovou pacienta.
  2. preventívna – farmakologická liečba: estrogény – vieme, že pri menopauze dochádza k úbytku estrogénov, čím kosť slabne. Je dokázané, že používanie estrogenových náplasti sa dokáže zabrániť vzniku osteoporózy. Kalcitonín – je to ďalší hormón, ktorý dokáže zabrániť úbytku kostnej hmoty.
  3. na podporu liečby je možné užívanie molekulárneho vodíka. Molekulárny vodík je hlavný nadradený antioxidant, neutralizuje prebytočné kyseliny, likviduje voľné radikály a oxidatívny stres. Napomáha telu k jeho prirodzenej obrane a regenerácii. Tak isto má vplyv aj na ústup zápalových procesov a podporuje hojenie poúrazových stavov, otvorených rán a rán všeobecne.

Toto už je k osteoporóze všetko, v budúcom článku sa začnem venovať téme – reumatoidná artritída, pekný deň.