Skip to main content

Čo je masáž

Na to, čo je masáž je viac odborných pohľadov. Nech sú ale názory akékoľvek, vždy bude platiť, že masáž je spoločná reč dotyku, ktorú môžeme používať na liečenie alebo povzbudenie. Tiež na zmiernenie bolesti alebo uvoľnenie napätia. Môžme povedať, že je to však aj prenášanie pocitov a vášho vnútra.

Masáž je vždy ucelený sled rôznych druhov hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy, lymfa aj svaly. Podľa druhu a spôsobu použitia hmatov sa masáže delia na niekoľko základných druhov masáži.

Druhy masáži

  1. Klasická masáž patrí medzi základné a je používaná v rôznych formách.  Používa sa ako dobre známa relaxačná masáž, športová masáž, rekondičná a regeneračná. Ďalej sú to rôzne druhy rehabilitačných a liečebných masáži ako bankovanie – vždy zameraných na konkrétny zdravotný problém.
  2. Reflexné masáže patria k ďalším druhom. Tieto sa delia na dva základne druhy.
  • Prvý druh pracuje s nervovým systémom. Patrí sem väzivová, segmentová a periostová technika. Tiež reflexná masáž ucha (aurikuloterapia), ktorá pracuje priamo s centrálnym nervovým systémom CNS. Ďalej sú to čiastočne pracujúce s nervovým systémom – akupunktúra, akupresúra a ich varianty.
  • Druhý druh reflexných masáži majú spoločný len názov a pracujú na úplne iných zákonitostiach. Reflexná masáž chodidla a ruky, Su – Jok, magnetopunktúra, CUBO a ich rôzne podoby zachovávajúce zákonitosť a to, že jedno miesto na tele je spojené s iným miestom inde na tele.

3. Lymfodrenáž tvorí samostatnú kapitolu masáži, jej cieľom je odtok lymfy z tkaniva a s tým súvisiace príčiny. Poznáme  lymfodrenáž strojovú, manuálnu, kozmetickú a anticelulitídnu. Často ju využívajú športovci pre jej schopnosť detoxikácie. Ženy ako prevenciu proti rakovine kože, podkožia a prsníkov.

Orientálne druhy

Po krátkom a stručnom prehľade základných masáži zostavajú orientálne druhy masáži. Využívajú princíp meridián, dráh po ktorých prúdi energia ,,ki“. Životná energia, ktorá sa pohybuje na princípe polarity Jin a Jang. Do tejto skupiny patrí masáž Šiacu, Thajska masáž, Amma, Hara, Akupresúra, TokSen a množstvo iných masáži v Európe nie veľmi známych.

Na koniec prehľadu chcem uviesť techniky, ktoré sa stali súčasťou masáži, ale nemali by byť brané ako samostatná masáž. Patrí sem mobilizácia a manipulácia, chiropraxia, postizometrická relaxácia svalov a cvičenie.

Nech si už vyberiete akúkoľvek masáž – vyberte si aj kvalifikovaného maséra. Pri masáži sa musíte cítiť vždy dobre, uvoľnene a bez nežiaducich bolestí. Zakaždým by ste mali odísť dobre oddýchnutý a s pocitom, že to bola dobrá investícia do vášho zdravia.