Skip to main content

Už roky ma trápia pálivé bolesti krížov. Bolesť mi vystreľuje až do nohy. Výsledky vyšetrení sú negatívne (röntgen, CT, gynekológia, ortopédia). Lekári ma odbili s tým, že je to chronické a nedá sa s tým nič robiť. Pomôžete mi? Ďakujem.

 

Základná anamnéza

K základným informáciám, ktoré by som potreboval zhodnotiť sú: váš vek, zamestnanie a váš celkový životný štýl. To znamená vaše stravovacie návyky, pohybový režim – cvičenie, prechádzky. Dôležité je aj dodržiavať pravidelný pitný režim. Ďalším faktorom je zamestnanie a fyzická záťaž, súvisiaca so stereotypným pohybom, ktorý často vyvoláva bolesti krížov.

Zhodnotenie nálezu

Výsledky vyšetrení, ktoré máte za sebou sú veľmi dobrým prostriedkom, na základe ktorého vám vieme povedať, ako sa vám dá ešte pomôcť. Z týchto vyšetrení vyplýva, že ste nemali žiadny úraz, nemáte poškodenú priamo chrbticu ani platničky a nejedná sa ani o degeneratívne zmeny. Tieto vyšetrenia by to boli odhalili. Takto sa môžeme oprieť o predpoklad, že ide o čiste svalovú záležitosť. Inými slovami máte v popisovanej oblasti stuhnuté svalstvo a možno až spazmus. Skrátené a stuhnuté svalstvo býva najčastejšou príčinou nevysvetliteľných bolestí na chrbte a šiji. Vystreľovanie bolesti do nohy svedčí o tom, že svaly, ktoré máte v spomínanej oblasti sú stuhnuté až po hlboké svalové vrstvy, ktoré pritláčajú na nervové vlákna nervus ischiadicus.

Tento stav môže spôsobovať množstvo zmien spojených napríklad s vekom. Môže sa jednať o nedoliečené stavy po poranení alebo chorobe – častejšie to však bývajú stereotypné pohyby, nesprávne držanie tela. Súvisiacim faktorom môže byť prievan, podchladenie a ofúknutie ako je napr. spanie pri otvorenom okne, potenie sa v spánku a podobne.

Odporúčania

Stres a emocionálne problémy môžu byť tiež sprievodným znakom takýchto ťažkostí. Určite vám pomôže akékoľvek prekrvenie celej tejto oblasti ako je smerované cvičenie. Klasická masáž a zvlášť zaujímavé by bolo pre vás bankovanie (vákuová podtlaková masáž) a suché teplo. Na bolesti krížov súvisiace so spazmom vám vieme odporučiť pijavice lekárske. Tieto úžasné tvory vám výborne prekrvia danú oblasť.

Záverom vám teda môžem povedať že váš stav sa na 90 % dá vyriešiť. Nepôjde to však rýchlo a po preskúmaní svojho spôsobu života zistíte, že je potrebné niektoré zaužívané veci zmeniť.