Skip to main content

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o stručné priblíženie informácií o bolesti a vysvetlenie prečo ju máme, ďakujem.

 

Pojem bolesť a definícia bolesti je potrebné vyjasniť, pretože to môže pomôcť  k určeniu pôvodu a príčiny jej vzniku. Každý veľmi dobre pozná ako bolesť vyzerá, avšak i napriek tomu je veľmi ťažké ju definovať.

Definícia bolesti je: Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok, ktorý ide ruka v ruke so skutočným alebo potencionálnym poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna. Bolesť je to, čo človek cíti a nie to čo si okolie myslí.

Keďže intenzita bolesti sa nedá zmerať, je liečba bolesti problémom pomerne zložitým a vyžaduje si úzku spoluprácu s terapeutom. Z klinického pohľadu sa bolesť delí na akútnu, chronickú a rakovinovú.

Akútna bolesť

má dômyselnú a život zachovávajúcu funkciu. Ohlasuje poškodenie organizmu. Môže sa jednať napr. o bolesť zuba, krížov, svalov, kĺbov, hlavy. Skrátka takú, ktorá vznikla napr. pri úraze a nie je dlhodobá. Liečba takejto bolesti je väčšinou bezproblémová.

Chronická bolesť

je oveľa zložitejšia. Tu dômyselné ohlasovacie, obranné a hojivé funkcie chýbajú, zväčša má cyklický priebeh a často sa zhoršuje. Liečba takejto bolesti je často spojená s veľkými problémami a väčšinou býva dlhodobá.

Bolesti spôsobené nádorovým ochorením

sú samostatným a zvláštnym tipom bolesti. Má prvky akútnej aj chronickej bolesti. Je spojená s množstvom vedľajších prejavov. V tomto prípade sa až 95% týchto bolestí dá v spolupráci s lekármi uspokojivo vyriešiť.

Bolesť sa dá riešiť pomocou liekov aj alternatívnou medicínou. Podľa druhu bolesti je potrebné zvážiť návštevu lekára, ktorý určí pôvod a liečbu. Pri chronických bolestiach môže pomôcť aj alternatívna medicína. Tak ako v klasickej, tak aj v alternatívnej medicíne je potrebné vedieť príčinu jej vzniku, aby sa pri jej aplikácii predišlo zbytočným prieťahom v liečbe. U nás vieme na liečbu niektorých druhov bolestí aj chronických ponúknuť Molekulárny vodík, ktorý pôsobí ako hlavný nadradený antioxidant, upravuje pH v tele, viaže na seba škodlivé látky, ktoré premieňa na vodu a odplavuje ich z tela von.