Vždy ste túžili?

Vždy ste chceli?

Nevedeli ako?

 

Teraz máte príležitosť, ísť o krok vpred! Telepatia, telekinéza, jasnozrivosť a mnoho ďalších schopností.

 

Už po tretí krát otvárame nový ročnik, začíname 7 februára 2015 o 9.00h, úvodnou prednáškou, zápisom a vstupným testom. 

 

Tento ročník po prvý krát za použitia najnovších neurotechnológii !!!

 

Bude to super  :)

 

Ojedinelé!

Výnimočné!

 

Buď si vytvoríš svoju budúcnosť, alebo sa staneš budúcnosťou niekoho iného.