Lineárne vedomie - bežný tok našich myšlienok, plynucích postupne za sebou

ESP - mimozmyslove vnímanie, zvláštny zmysel, ktorý nám umožňuje príjmanie informácii iným spôsobom než naše telesné zmysly

Telepatia - vnímanie myšlienok na dialku

Jasnovidnosť - vnímanie predmetov a události na dialku

Prekognicia - priame vnímanie budúcich udalosti

Retrognícia - priame vnímanie minulých udalosti

Myšlienková impregnácia - nehmotná stopa zanechaná silnou myšlienkou na predmetoch a miestach

Parapsychológia - vedecká disciplína skúmajuca rôzne nevysvetlitelné javy - ESPetológia je špecificky okruh z celej tejto disciplíny

Transcedentná realita - niekedy označovana aj ako duchovný svet, existuje mimo čas a priestor 

Transcendetológia - termín pre nový vedný odbor zaoberajúci sa výskumom podstaty transcedentnej reality

Základna realita - náš svet zahrňujúci viditeľné aj neviditeľné zložky univerza