Kto sme?

Sme nadšenci pre túto staro novú vednú disciplínu. Presvedčený, o tom, že každý z nás sa narodil s mimoriadnymi schopnosťami používania ESP.

Avšak výchova a materiálne založené prostredie nášho okolia spôsobilo útlm a zakrpatenie citlivosti na ESP signály. Preto veríme, že tréningom a poctivou snahou sa môžeme nielen vrátiť k schopnostiam pri narodení ale ich aj nadpriemerne vycibriť. 

Zakladateľom ESPacademie je Radko Legát, ktorý sa paranormálnym javom venuje v podstate od detstva (od roku 1986). Čo je už viac ako 25 rokov. Tento projekt sa pripravoval už od roku 1999, kde konečnú podobu nadobudol v roku 2008 a otvorenie prvého ročníka sa uskutočnilo v roku 2009. Teraz v roku 2015 otvárame tretí ročník, ste vítaný.

 

Prečo sme založili ESPacademy?

Jednoducho preto, lebo je čas urobiť krok vpred a radikálne sa posunúť aj v tejto vednej disciplíne. Dať príležitosť skúmať tento úžasný fenomén našej mysle - mozgu. A dať príležitosť každému človeku aby posunul svoje schopnosti a hranice v pred.

 

Čo je cieľom?

Cieľom je začať tvoriť spoločnosť ktorá bude vedomým spôsobom využívať schopnosti ESP pre prospech celej spoločnosti . Zlepšiť podmienky pre osobný, pracovný aj rodinný život. Využitie ESP je neobmedzené. Preto je nutné a potrebné začlenenie používania ESP do každodenného života. 

Na to aby sme sa všetci posunuli dopredu je nutný školiaci proces, zmena myslenia a radikálne nové prístupy. 

 

Po prvý krát v histórii za použitia neurotechnológii.

 

Bude to super   :)