Dobrý deň , chcem vás poprosiť o stručné priblíženie informácií o bolesti a vysvetlenie prečo ju máme, ďakujem.

 

Každý veľmi dobre pozná ako bolesť vyzerá, avšak i napriek tomu je veľmi ťažké ju definovať. Definícia bolesti je : Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok, ktorý ide ruka v ruke so skutočným alebo potencionálnym poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna. Bolesť je to, čo človek cíti a nie to čo si okolie myslí.

Keďže intenzita bolesti sa nedá zmerať, je liečba bolesti problémom pomerne zložitým a vyžaduje si úzku spoluprácu s terapeutom.

Z klinického pohľadu sa bolesť delí na akútnu, chronickú a rakovinovú.

Akútna bolesť má dômyselnú a život zachovávajúcu funkciu. Ohlasuje poškodenie organizmu. Liečba takejto bolesti je väčšinou bezproblémová.

Chronická bolesť je oveľa zložitejšia. Tu dômyselné ohlasovacie, obranné a hojivé funkcie chýbajú, zväčša má cyklický priebeh a často sa zhoršuje.

Liečba takejto bolesti je často spojená s veľkými problémami a väčšinou býva dlhodobá. Samostatným a zvláštnym tipom bolesti sú bolesti spôsobené nádorovým ochorením, má prvky akútnej aj chronickej bolesti.

Je spojená s množstvom vedľajších prejavov. V tomto prípade sa až 95% týchto bolestí dá v spolupráci s lekármi uspokojivo poriešiť.